Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa:

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen. Urheiluopistosäätiö on myös tukenut EE-ohjelman toteuttamista v. 2022, sekä 2023-2024.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.

Käsittelemme tukihakemukset kuukausittain hallituksen kokouksessa. Toimintamme on kesätauolla ja seuraavat hakemukset tullaan käsittelemään elokuussa 14.8.2023

Tiedustelut Erja Hanni, 040 7291 543

Hakemukset pdf-liitetiedostona porvoo@pelastakaalapset.net