Tack för att du hjälper Pelastakaa Lapset kiittää

Sydämellinen kiitos avustustyötämme lahjoituksin tukeneille yrityksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille.
Kiitos myös jäsenillemme ja kumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä vuoden 2020 aikana. Koronatilanne on
lisännyt lasten ja nuorten avun tarvetta, joten tukenne on ollut erityisen tärkeää.

lue lisää

Porvoon PeLa_kiitos

Till alla de företag, privatpersoner och samfund som donerat medel och därmed möjliggjort vårt
hjälparbete, önskar vi framföra vårt varmaste tack.
Tack även till våra samarbetspartner och medlemmar för ett utmärkt samarbete under år 2020.

läs mera

Rädda Barnen i Borgå tackar