Tukea lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Rehtori Juha Levänen nosti kirjoituksessaan julkiseen keskusteluun erittäin tärkeän ja kauaskantoisen ongelman lasten ja nuorten pahoinvoinnista (Uusimaa 27.10.). Myös me Porvoon Pelastakaa Lapset ry:ssä jaamme kirjoittajan huolen – nyt todella tarvitaan kaikkien tukea ja panosta lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Ongelman laajuutta ja vakavuutta kuvaa myös Pelastakaa Lapset keskusjärjestön julkaisema, tuore ”Lapsen ääni” –raportti. Laajassa kyselyssä on selvitetty 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia arjesta, vapaa-ajasta, harrastamisesta ja hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi 3129 lasta ja nuorta.
Järjestö kuvaa raportin tuloksia tiedotteessaan (19.10.) mm. näin: ”Perheen toimeentulovaikeudet vaikuttavat lasten vastausten perusteella myös heidän itsetuntoonsa. Reilusti yli puolet vähävaraisten perheiden lapsista koki erilaisuutta tai piti itseään muita vähemmän merkityksellisenä. Noin 40 % vähävaraisten perheiden lapsista kertoi joutuneensa joskus tai usein kiusatuksi tai syrjityksi perheensä taloudellisen tilanteen vuoksi. Raportista selviää myös, että 51 % vähävaraisten perheiden lapsista koki mahdollisuutensa harrastaa huonoksi tai melko huonoksi, kun vastaava luku oli 14 % kaikista vastaajista”.

”Lapsen ääni”-raportti: www.pelastakaalapset.fi/lapsenaani.

Myös me Porvoon Pelastakaa Lapset ry:ssä olemme saaneet lapsiperheiltä huolestuneita yhteydenottoja – huolta perheen toimeentulosta, lasten hyvinvoinnista ja perheen jaksamisesta. Järjestömme toimintaperiaatteiden puitteissa vaikeassa tilanteessa olevat lapsiperheet voivat hakea kauttamme tukea lasten ja nuorten 2. asteen oppimateriaalihankintoihin koulunkäynnin mahdollistamiseksi sekä harrastustukea yhteen harrastukseen / lapsi. Sekä oppimateriaali- että harrastustukea haetaan ”Eväitä elämälle” -ohjelman kautta. Tukea myönnetään kulloistenkin resurssien puitteissa.
Poikkeuksellinen vuosi on kuormittanut monien lapsiperheiden arkea entisestään ja lisännyt taloudellista ahdinkoa. Koronakriisin aikana tuemme lisäksi vaikeuksiin joutuneita lapsiperheitä jakamalla ruokalahjakortteja mahdollisuuksiemme mukaan.

julkaistu Uusimaassa 5.11.2020

Porvoon Pelastakaa Lapset ry:n Hallitus