SYYSKOKOUS 25.11.2020 klo 18 Seurahovi

Porvoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous ke 25.11.2020 alkaen klo 18.00 Porvoon Seurahovin Lobbyn tiloissa Rauhankadulla Porvoon keskustassa torin laidalla.
Pientä tarjoilua. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Seuraamme mahdollisia kokoontumisrajoituksia ja informoimme, jos tulee muutoksia.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa

10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11.Päätetään syyskokous

Tervetuloa !