SYYSKOKOUS 25.11.2019

Porvoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous ma 25.11.2019 alkaen klo 18.00 Porvoon Seurahovin Lobbyn tiloissa Rauhankadulla Porvoon keskustassa torin laidalla.
Pientä tarjoilua. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa
10. Päätetään syyskokous

Tervetuloa !
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat